Comuna

»Istoric
 
Localitatea Reteag

    Localitatea atestată documentar la 1283, o regăsim la 1405 între aşezările Cetaţii Ciceului, dăruită la această dată lui Ştefan Losonczy. În circumscripţia domeniului Ciceului din 1553 apare ca târg cu patru mori şi punct de vamă. La 1583 târgul ţine de cetatea Gherlei. La 1609 este amintită curia lui Erdely lanos. În 1845 se vorbeşte despre o localitate mixta : români, maghiari, armeni, evrei. În târg erau 6 croitori, 9 cizmari, 2 cojocari, 1 măcelar, 8 olari, 1 turnător de clopote, 1 tâmplar, 1 dulgher, 1 rotar, 1 lăcătuş, 2 potcovari. Din 1655 avea târg anual iar din 1830 târg săptămânal.
Biserica reformată este o biserică gotică ridicată în sec. al XV-lea şi refăcută în 1812 când primeşte actualul turn.Biserica romano-catolică a fost ridicată de franciscani la 1876.Biserica ortodoxă Sf. Nicolae a fost ridicată la 1809. De la parohia ortodoxă română Reteag a fost adunat un fond valoros de cea. 25 de cărţi bisericeşti vechi, tipărite la Râmnic, Blaj, Bucureşti, care au aparţinut parohiei Zagra.
Aşezări antice:
p. POIENI - aşezare preistorică
aşezare din prima vârstă a fierului şi romană - la vest de sat pe terasă

Localitatea Bata

    Atestată între satele domeniului Ciceului la 1405 când este donată familiei Bahffy. La 1631 domeniul Bata împreună cu castelul s-au dat vistiernicului Miko Ferencz. În 1603 este amintită curia Bata. Contele Lazar ridică în 1740 un castel în forma de U, refăcut în 1870 de contele Miklos Korais. Biserica reformată a fost ridicată la 1754. În localitate era o biserică de lemn din 1749. În 1553 sunt înregistrate 19 familii iobageşti şi 15 locuitori saraci; la 1703 erau 26 de case; în 1886 erau 112 case cu 616 locuitori; în 1900 erau 314 locuitori greco-catolici, 446 reformaţi şi 10 iudei. 

»Localizare

 ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU
 Poziţionare: în partea vestică a judeţului Bistrita-Năsăud, la o distanţă de 51 de km de municipiul Bistriţa.

»Vecini:
- la Est, comuna Uriu
- la Sud, comuna Braniste şi judeţul Cluj
- la Vest, judeţul Cluj
- la Nord, comuna Ciceu Giurgesti

 Suprafata comunei: 3008 ha
- intravilan: 448 ha
- extravilan: 2560 ha

»Căi de comunicare:
DE576 traversează comuna pe direcţia est-vest (şosea modernizată, 2 benzi
de circulaţie, traversează localitaţile Reteag, Bata)
DC35 Reteag-Ciceu Giurgesti (2 benzi asfalt)
calea ferata Dej-Beclean-Saretel (cu staţie în Reteag)

»Cadru natural:
Geografic, este situată în Podişul Transilvan, la contactul a 2 subunităţi morfologice:
- dealurile Ciceului
- Culoarul Someşului Mare
Hidrografic, în bazinul Someşului Mare.

»Relieful: 
Relieful este determinat de Culoarul Someşului Mare - partea de sud
(mare parte din suprafaţa comunei; curs cu meander si bălţi; aspect de lunci si terase,
în general fără denivelări; terenuri arabile, fânaţe, livezi)
Geologic - roci friabile, argile şi marne, pietrişuri şi nisipuri

»Climatul:
continental moderat (ierni aspre, veri răcoroase)
temperatura medie anuala, +8,2 grade Celsius
precipitaţii, 680 mm /an
vânturi dominante, pe direcţia N-E (culoarul Someşului Mare)
favorabil agriculturii (în special pomicultura)

»Populatia
- gospodării: 1055
- locuinţe: 1090
- gradiniţe: 3
- şcoli: 4

»Activități specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Apicultură

»Activități economice principale:
Comerţ - unităţi reprezentative Sc Roxana Srl, Sc Consecvent Srl, Sc Retegana Srl

»Obiective turistice:
Muzeul Memorial "Ion Pop Reteganul"

»Evenimente locale:
Ziua şcolii "Ion Pop Reteganul"

»Facilități oferite investitorilor:
Posibilităţi pentru agroturism
Căi de acces terestre şi feroviare cu legături între jud. Cluj, Maramureş, Suceava, Mureş
Rampă CFR în loc Reteag cu staţie CFR

»Proiecte de investiți:
Introducere gaz metan
Reabilitare Cămin cultural loc. Baţa
Canalizare loc. Reteag şi Baţa
Local nou de grădiniţă Reteag
Sală de sport
Reabilitare sediu primărie
Ultimele anunțuri Anunt de licitatieAnunt contructie pentru ceremonii funerareAnunt - ‘‘REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOALA CL. I-IV+GRADINITA, LOC. BATA, COM. PETRU RARES, JUD. BISTRITA-NASAUD’’Venituri SalarialeInstitutia-Prefectului-BN-Circulara primariivezi toate anunțurile
fiipregătit.ro
Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență

CONTURILE IN CARE SE INCASEAZA REDEVENTA MINIERA
RO 21 TREZ 102 21A300501XXXX
BENEFICIAR COMUNA PETRU RARES

Link-uri utile Presedentia RomanieiParlamentul RomanieiPrefecturaConsiliul JudeteanFonduri Sapard