space
l

COMUNA

Poiana Ilvei

LOCALIZARE

 ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU

Poziţionare: în partea vestică a judeţului Bistrita-Năsăud, la o distanţă de 51 de km de municipiul Bistriţa.

Vecini:
- la Est, comuna Uriu
- la Sud, comuna Braniste şi judeţul Cluj
- la Vest, judeţul Cluj
- la Nord, comuna Ciceu Giurgesti

 

Suprafata comunei: 3008 ha
- intravilan: 448 ha
- extravilan: 2560 ha

 

Căi de comunicare:

DE576 traversează comuna pe direcţia est-vest (şosea modernizată, 2 benzi
de circulaţie, traversează localitaţile Reteag, Bata)
DC35 Reteag-Ciceu Giurgesti (2 benzi asfalt)
calea ferata Dej-Beclean-Saretel (cu staţie în Reteag)

Cadru natural:

Geografic, este situată în Podişul Transilvan, la contactul a 2 subunităţi morfologice:
- dealurile Ciceului
- Culoarul Someşului Mare
Hidrografic, în bazinul Someşului Mare.

 Relieful: 

Relieful este determinat de Culoarul Someşului Mare - partea de sud
(mare parte din suprafaţa comunei; curs cu meander si bălţi; aspect de lunci si terase,
în general fără denivelări; terenuri arabile, fânaţe, livezi)
Geologic - roci friabile, argile şi marne, pietrişuri şi nisipuri

Climatul:

  continental moderat (ierni aspre, veri răcoroase)
  temperatura medie anuala, +8,2 grade Celsius
  precipitaţii, 680 mm /an
  vânturi dominante, pe direcţia N-E (culoarul Someşului Mare)
  favorabil agriculturii (în special pomicultura)

 

space
space
Home | Comuna | Primaria | Album foto | Parerea ta | Hartă site | Contact
Copyright © 2007 - 2019 site realizat si gazduit de Simasoft